-----Grzegorz Ejsmont
Renata Wasilewska
Andrzej Zarzecki

Lekcja wychowania fizycznego 
poza sala gimnastyczną..
.

Przykładowe scenariusze lekcji w klasie

w klasie IV

w klasie VI

Przykładowe scenariusze lekcji w klasie V

Nauka rzutu piłeczką palantową z trzech kroków rozbiegu
Rozwijanie siły i zwinności
Nauka wyskoku do podporu na drążku i odmyku

 

Scenariusz nr 4.
Lekkoatletyka
Tematyka: Nauka rzutu piłeczką palantową z trzech kroków rozbiegu
Wiadomości: Kształtowanie właściwej  postawy do wysiłku fizycznego.
Klasa: V
Miejsce:   „zielona sala gimnastyczna”
Sprzęt::  piłeczki palantowe

         

Tok lekcji

Treść i przebieg ćwiczeń

Uwagi

     Część I – wstępna

Czynności organizacyjno
  -porządkowe

    Zbiórka, raport, powitanie, podanie zadań lekcji.

      Zabawa ożywiająca

           „Dzień i noc”.

 Przypomnienie zasad zabawy.

   Ćwiczenia kształtujące

ćw. RR
-          krążenia RR w przód i w tył;
-          odmachy RR w tył;

ćw. NN
-          skipy A, C;
-          w marszu co 3-krok wymachy P i LN;

ćw. T
-          w truchcie dotykanie do podłoża na przemian: RP, RL;
-          „przeplatanka”;
-          wypady ze skrętem T;

ćw. RR i NN
-          cwał bokiem z wymachem RR;
-          w marszu, co 3-krok przysiad z krążeniem RR w tył;

ćw. skoczności
-          podskoki w przysiadzie, ręce splecione za głową;
-          marsz, co 3- krok przysiad i wyskok w górę, RR w górę;

ćw. T
-          w rozkroku, skłony T w bok;
-          w dużym rozkroku, próba dotknięcia L łokciem do podłoża ze skrętem T, to samo P łokieć;

ćw. mm brzucha
-          zwis tyłem na drabinkach, unoszenie ugiętych nóg do klatki piersiowej;

 

     Część II – główna

  Rzut

 

 

Bieg  

 

Skok 

 

Wykonać rzut piłeczką palantową z miejsca P i L ręką.  
Wykonać rzut piłeczką palantową z trzech kroków rozbiegu.

W wolnym biegu, przejście do biegu szybkiego na odległość ok. 15 m.
Start wysoki i bieg na odcinku ok. 15 m.

Wyskok dosiężny przy drabinkach.  
Przeskok przez współćwiczącego dowolnym sposobem. 

Praca w grupach. Na sygnał zmiana miejsc i ćwiczeń. Pokaz i objaśnienie ćwiczeń.
Rozdanie piłeczek palantowych..

 

 

  Praca w parach.

     Część III – końcowa

Ćwiczenia uspokajające

Czynności organizacyjno - -porządkowe.

 

Zabawa „ Dzień dobry”.
Marsz dookoła boiska.

Zebranie piłeczek palantowych.
  Zbiórka, omówienie zadań lekcji, pożegnanie.

   

 

 

 

 

Scenariusz nr 5.
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Tematyka: Rozwijanie siły i zwinności
Wiadomości: Higiena stroju gimnastycznego.
Klasa: V
Miejsce:   „zielona sala gimnastyczna”

                  

Tok lekcji

Treść i przebieg ćwiczeń

Uwagi

Część I – wstępna
Czynności organizacyjno - -porządkowe

Zbiórka, raport, powitanie, podanie zadań lekcji.

 

 

Zabawa ożywiająca

Berek w parach.

Ćwiczący dobierają się w pary.

Ćwiczenia kształtujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ćw. RR
-          krążenia jednego R w przód, druga ręka na barku R ćwiczącego, zmiana R;
-          j.w., w tył;
-          wyrzuty prostych RR w przód i w górę,

ćw. T
-          co trzeci krok skłon T w przód,

ćw. NN
-          cwał bokiem w obie strony;
-          co trzeci krok wymach NP. i NL na zmianę;
-           marsz w przysiadzie;

ćw. T
-          skłony T w bok, RR nad głową;

ćw. RR i NN
-          krążenia RR w przód z równoczesnym wyskokiem obunóż  (kolano wysoko uniesione);

ćw. T
-          skręty T, RR wyprostowane przed sobą, przy skręcie RR w tył;

ćw. mm brzucha
-          zwis tyłem, wysokie unoszenie kolan do klatki piersiowej;

ćw. mm pośladkowych
-          zwis przodem, unoszenie prostych NN w tył;

ćw. mm szyi
-          skłony, krążenia głowy;

ćw. równowagi
-          stanie na jednej N, RR wyprostowane w bok,

zamknięte oczy , zmiana po 10 s;

ćw. podskoków
-          w ustawieniu bokiem, wyskok, z dotknięciem dłonią jak najwyżej położonego szczebelka drabinki;

Ćwiczenia wykonywane w truchcie po prostej w dwóch rzędach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ćwiczenia wykonywane przy drabinkach.

 

 

Część II – główna

Siła

Skok  

 

Zwinność

 Równowaga

 

Siła 

Zwinność 

Wspinanie po linie.

Przeskoki zawrotne przez opony ustawione wzdłuż jedna za drugą.


Przejście bokiem wzdłuż drabinek.

Przejście po równoważni, obrót, powrót, zeskok do półprzysiadu lub przysiadu.

Zwis na drążku, próba podciągania się.

Przejście dowolnym sposobem między oponami.

Ćwiczenia wykonywane w formie toru przeszkód, pokaz i objaśnienie kolejnych ćwiczeń.

Część III – końcowa

Ćwiczenia korektywne

Czynności organizacyjno - -porządkowe 

Marsz, na sygnał marsz na palcach z wysokim unoszeniem RR w górę. 

Zbiórka, omówienie zadań lekcji, pożegnanie.

   

 

 

Scenariusz nr 6.
Gimnastyka
Tematyka: Nauka wyskoku do podporu na drążku i odmyku
Wiadomości: Pojęcia – ochrona i samoochrona w czasie ćwiczeń.
Klasa: V
Miejsce:   „zielona sala gimnastyczna”
Przybory: woreczki gimnastyczne
-------

Tok lekcji

Treść i przebieg ćwiczeń

Uwagi

Część I – wstępna Czynności organizacyjno - -porządkowe

Zbiórka, raport, powitanie, podanie zadań lekcji.

 

Zabawa ożywiająca

„ Lawina”.

Przypomnienie zasad zabawy.

Ćwiczenia kształtujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ćw. RR
-          podrzut woreczka w górę i chwyt;
-          to samo z wykonaniem krążenia RR w przód;

ćw. T
-          rozkrok, skłony T w przód , z wkładaniem woreczka jak najdalej za siebie ( między NN);
-          rozkrok, położyć woreczek na czole, skłon T w tył z upuszczeniem woreczka za siebie:

ćw. NN
-          unoszenie NP., przełożenie woreczka pod N, to samo NL;
-          woreczek na głowie, przysiady

ćw. T
-          rozkrok, ręce na biodrach, woreczek w dłoni,    skłony T w bok z pogłębieniem;

ćw. RR i NN
-          marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan, RR wyprostowane w bok, przenoszenie woreczka z ręki do ręki;

ćw. T
-          wypady ze skrętem T, przekładanie woreczka z ręki do ręki przy skręcie;  

ćw. mm brzucha
-          przyciąganie ugiętych NN do klatki piersiowej, woreczek między kolanami;

ćw. szyi
-          rozkrok, woreczek pod brodą, upuszczanie woreczka i chwyt;

Ćwiczenia wykonywane w rozsypce, każdy z ćwiczących ma woreczek gimnastyczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ćwiczenia na oponach ułożonych wzdłuż, woreczek nie może upaść podczas wykonywania ćw.
  Zebranie woreczków po wykonaniu ćwiczeń.

Część II – główna 

Siła

 

Równowaga 

Skok 

Zwinność    

Wyskok do podporu o nogach prostych, i odmyk, zeskok o nogach ugiętych.

Przejście po równoważni, obrót, marsz na palcach, zeskok do półprzysiadu.

Naskok kuczny na oponę, zeskok do przysiadu
Próba wejścia na górę- wspinanie, i zejścia.

Podział na cztery grupy, pokaz i objaśnienie ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach.

Nauczyciel znajduje się przy drążku trzystopniowym.
Przypomnienie o samoochronie podczas wykonywania ćwiczeń.

Część III – końcowa

Ćwiczenia korektywne 
Czynności organizacyjno - -porządkowe

 

Marsz dookoła, luźne skłony T w przód i przemachy RR.

Zbiórka, omówienie lekcji, pożegnanie.