Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I – III gimnazjum
dostosowane do szkolnego punktowego systemu oceniania

        Poniższe normy, z którymi należy porównywać osiągnięcia uczniów , odpowiadają wynikom, jakie uzyskują w kraju w podobnych próbach tysiące chłopców i dziewcząt. Zaczerpnięte są z poradnika „ABC sprawności fizycznej”, zalecanego przez MEN do użytku szkolnego – nr w zestawie 34/95.

SZYBKOŚĆ

Normy i oceny punktowe w biegu na 60 m na czas dla chłopców:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

Od 11,6

11,5-11,1

11,0-10,5

10,4-9,7

9,6-9,0

Do 8,9

14

Od 11,2

11,1-10,7

10,6-10,1

10,0-9,3

902-8,6

Do 8,5

15

Od 10,9

10,8-10,4

10,3-9,8

9,7-9,0

8,9-8,2

Do 8,1

Normy i oceny punktowe w biegu na 60 m na czas dla dziewcząt:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

0d 12,1

12,0-11,5

11,4-10,9

10,8-10,2

10,1-9,4

Do 9,3

14

Od 11,9

11,8-11,3

11,2-10,7

10,6-9,9

9,8-9,1

Do 9,0

15

Od 11,7

11,6-11,1

11,0-10,5

10,4-9,7

9,6-8,9

Do 8,8

SIŁA

Sposób wykonania: rzut dowolny z miejsca lub rozbiegu silniejszą ręką

Normy i oceny punktowe w rzucie piłeczką palantową /150 gr. / dla chłopców:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

Do 20

21-29

30-36

37-44

45-50

Od 51

14

Do 24

25-33

34-40

41-48

49-57

Od 58

15

Do 28

29-37

38-46

47-54

55-61

Od 62

Normy i oceny punktowe w rzucie piłeczką palantową /150 gr. / dla dziewcząt:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

Do 14

15-18

19-23

24-28

29-33

Od 34

14

Do 16

17-22

23-27

28-32

33-37

Od 38

15

Do 17

18-23

24-28

29-33

34-38

Od 39

Sposób wykonania: rzut piłką trzymaną oburącz zza głowy przodem.

Normy i oceny punktowe w rzucie piłką lekarską 2 kg przodem dla chłopców:

Wiek w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

Do 4,6

4,7-5,2

5,3-5,8

5,9-6,4

6,5-7,1

Od 7,2

14

Do 5,2

5,3-6,0

6,1-6,8

6,9-7,4

7,5-8,1

Od 8,2

15

Do 5,9

6,0-6,7

6,8-7,6

7,7-8,2

8,3-8,9

Od 9,0

Normy i oceny punktowe w rzucie piłką lekarską 2 kg przodem dla dziewcząt:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

Do 4,0

4,1-4,6

4,7-5,1

5,2-5,6

5,7-6,2

Od 6,3

14

Do 4,2

4,3-4,8

4,9-5,4

5,5-6,0

6,1-6,6

Od 6,7

15

Do 4,4

4,5-5,0

5,1-5,7

5,8-6,2

6,3-6,8

Od 6,9

Sposób wykonania: rzut tyłem , piłka trzymana oburącz

Normy i oceny punktowe w rzucie piłką lekarską 3 kg w tył dla chłopców:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

Do 4,4

4,5-5,3

5,4-6,3

6,4-7,3

7,4-8,1

Od 8,2

14

Do 5,9

6,0-6,9

7,0-7,8

7,9-8,7

8,8-9,6

Od 9,7

15

Do6,8

6,9-7,6

7,7-8,7

8,8-9,6

9,7-10,5

Od 10,6

Normy i oceny punktowe w rzucie piłką lekarską 3 kg w tył dla dziewcząt:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

Do 3,6

3,7-4,3

4,4-5,2

5,3-6,0

6,1-6,7

Od 6,8

14

Do 4,6

4,7-5,1

5,2-5,8

5,9-6,7

6,8-7,6

Od 7,7

15

Do 5,2

5,3-5,8

5,9-6,5

6,6-7,2

7,3-8,1

Od 8,2

Normy i oceny punktowe w ugięciach ramion w podporze przodem /pompki/ dla chłopców – ilość razy:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

Do 5

6-12

13-20

21-25

26-30

Od 31

14

Do 7

8-16

17-32

24-28

29-33

Od 34

15

Do 9

9-19

20-28

29-33

34-38

Od 39

Normy i oceny punktowe w zwisie na drążku na ugiętych rękach dla dziewcząt /ilość sekund w pełnym zwisie/:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

0

4

5-12

13-23

24-35

36

14

0

4

5-12

13-23

34-35

36

15

0

1-3

4-11

12-22

23-34

35

SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA

Sposób wykonania: siady z leżenia w czasie 30 s.

Normy i oceny punktowe w siadzie z leżenia tyłem dla chłopców /ilość poprawnych siadów w czasie 30  /:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

Do 12

13-16

17-20

21-25

26-30

31

14

Do 13

14-17

18-21

22-26

27-31

32

15

Do 14

15-18

19-22

23-27

28-32

33

Normy i oceny punktowe w siadzie z leżenia tyłem dla dziewcząt /ilość poprawnych siadów w czasie 30  /:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

7

8-11

12-16

17-22

23-27

28

14

6

7-10

11-15

16-21

22-26

27

15

6

7-10

11-15

16-21

22-26

27

WYTRZYMAŁOŚĆ

Sposób wykonania: Bieg na dystansie 1000 m chłopcy i 600 m dziewczęta na czas.

Normy i oceny punktowe w biegu na 1000 m dla chłopców:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

5,01

5,00-4,36

4,35-4,16

4,15-3,51

3,50-3,21

3,20

14

4,50

4,49-4,26

4,25-4,06

4,05-3,46

3,45-3,12

3,10

15

4,42

4,41-4,18

4,17-3,51

3,50-3,36

3,35-3,03

3,02

Normy i oceny punktowe w biegu na 600 m dla dziewcząt:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

3,46

3,45-3,15

3,14-2,56

2,55-2,35

2,34-2,04

2,03

14

3,44

3,43-3,13

3,12-2,54

2,53-2,34

2,33-2,04

2,03

15

3,47

2,46-3,16

3,15-3,57

2,56-2,36

2,35-2,05

2,04

Normy i oceny punktowe w biegu 12 minutowym /test Coopera/ dla chłopców:

Sposób wykonania: pokonanie w czasie 12 min jak najdłuższego dystansu w metrach

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

1400

1450-1800

1850-2300

2350-2550

2600-2800

2850

14

1450

1500-1850

1900-2350

2400-2600

2650-2850

2900

15

1550

1600-2100

2150-2500

2550-2700

2750-2950

3000

Normy i oceny punktowe w biegu 12 minutowym /test Coopera/ dla dziewcząt:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

1100

1150-1500

1550-1950

2000-2200

2250-2500

2550

14

1050

1100-1450

1500-1850

1900-2150

2200-2450

2500

15

1150

1200-1550

1600-1950

2000-2250

2300-2550

2600

ZWINNOŚĆ

Bieg wahadłowy 4x10 m .

Sposób wykonania: po sygnale uczeń biegnie do półkola oddalonego o 10 m bierze jeden klocek, przenosi go do półkola, gdzie zaczynał start ,ponownie biegnie po drugi klocek i przenosi tam samo. Zadanie wykonujemy na czas.

Normy i punktowe oceny w biegu wahadłowym 4x10 m dla chłopców:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

15,8

15,7-14,6

14,5-12,9

12,8-11,6

11,5-10,1

10,0

14

15,5

15,4-14,3

14,2-12,6

12,5-11,1

11,0-9,9

9,8

15

14,8

14,7-13,6

13,5-12,3

12,2-10,8

10,7-9,7

9,6

Normy i oceny punktowe w  biegu wahadłowym 4x10 m dla dziewcząt:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

16,7

16,6-15,5

15,4-13,8

13,7-12,0

11,9-10,8

10,7

14

16,6

16,5-15,4

15,3-13,7

13,6-11,9

11,8-10,7

10,6

15

16,6

16,5-15,4

15,3-13,7

13,6-11,9

11,8-10,7

10,6

SKOCZNOŚĆ

Sposób wykonania: skok w dal z miejsca obunóż.

Normy i oceny punktowe w  skoku w dal z miejsca dla chłopców w cm:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

128

129-147

148-173

174-192

193-211

212

14

139

140-158

159-184

185-203

204-222

223

15

150

151-159

160-195

196-207

208-236

237

Normy i oceny punktowe w  skoku w dal z miejsca dla dziewcząt w cm:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

110

111-130

131-166

167-183

184-201

202

14

114

115-134

135-170

171-188

189-204

205

15

117

118-136

137-172

173-189

190-205

206

Sposób wykonania: skok w dal z rozbiegu.

Normy i oceny punktowe w  skoku w dal z rozbiegu dla chłopców w cm:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

279

280-315

316-350

351-395

396-445

446

14

305

306-340

314-380

381-420

421-470

471

15

335

336-375

376-419

420-459

460-509

510

Normy i oceny punktowe w  skoku w dal z rozbiegu dla dziewcząt

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

255

256-294

295-335

336-375

376-410

411

14

270

271-309

310-349

350-389

390-424

425

15

275

276-315

316-356

357-399

400-431

432

Sposób wykonania: skok wzwyż z rozbiegu.

Normy i oceny punktowe w  skoku wzwyż z rozbiegu dla chłopców w cm:

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

86

87-101

102-112

113-124

125-135

136

14

96

97-110

111-122

123-134

135-143

144

15

100

101-118

119-128

129-139

140-149

150

Normy i oceny punktowe w  skoku wzwyż z rozbiegu dla dziewcząt :

Wiek
w latach

Punkty

Poniżej 4

4 - 6

8 - 10

12 - 14

16 - 18

20

13

85

86-94

95-100

101-112

113-123

124

14

90

91-99

100-105

106-117

118-127

128

15

91

92-100

101-106

107-118

119-128

129

Opracowała: Krystyna Dunda