back.gif (953 bytes)

Konspekt zajęć w świetlicy szkolnej

opracowała : Wiesława Smalkowska
opiekun stażu Agnieszki Ostaszewskiej

Krąg tematyczny :
            Higiena osobista i otoczenia

Temat dnia:
            Dbamy o czystość osobistą

Treści działań edukacyjnych :
            Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wrażeń po przeczytaniu rozdziału “O kosmatej rękawicy, o mydle i o Grzesiu-straszydle” z książki M.Kownackiej “Kukuryku na ręczniku”.
    Omówienie treści. Higiena osobista. Uczeń wie co należy zrobić, aby być czystym. Rozumie potrzebę bycia czystym.

Środki dydaktyczne :
  
  ~Książka M.Kownackiej “Kukuryku na ręczniku”,
     ~obrazki przedstawiające 2 sytuacje -diametralnie różne-                                  w wyglądzie pewnego ucznia,
     ~wiersz J.Gołczowej “Tak czy nie”,
     ~karton z namalowaną postacią –Jak wygląda czysty człowiek?
     ~zegar,
     ~
kartki rysunkowe, kredki.

Przebieg zajęć:

1.     Zapoznanie dzieci z rozdziałem “O kosmatej rękawicy, o mydle                              i o Grzesiu-straszydle”. Omówienie treści

2.   Prezentacja 2 obrazków. Na jednym widzimy ucznia- czyścioszka,                                                  a na drugim – brudaska.
      Udzielenie odpowiedzi:
        Dlaczego jedna z osób jest czysta, a druga brudna ?

3.    Odczytanie wiersza J.Golczowej pt. “Tak czy nie”

Kiedy ktoś ma brudne ręce,
i rękami tymi je,
czy powiecie, że to zdrowo,
moi drodzy?
Bo ja – nie.
Kiedy ktoś nie myje zębów,
szczotki , proszku ani tknie.
Potem biega do dentysty.
Czy wam żal go ?
Bo mnie – nie

Gdy ktoś przed grzebieniem zmyka,
płacząc, że mu włosy rwie.
Czy go za to pochwalicie,
moi drodzy ?
Bo ja – nie.

Komu woda, mydło, szczotka
niepotrzebne i nie w smak
Czy nazwiecie go brudasem,
Moi drodzy? Bo ja – tak.

    Nawiązanie treści wiersza do poprzednio omawianych sytuacji z obrazków.

Jakie warunki powinien spełnić czysty człowiek?

-Jestem czysty, gdy .....

Na wcześniej przygotowanym kartonie z namalowaną sylwetką człowieka przyklejamy karteczki z wnioskami dzieci

(jestem czysty: gdy umyję włosy, oczy, zęby, ręce, wyszoruję paznokcie.....)

4.     Zabawa. Drama.

(określanie godzin wykonywania czynności związanych z higieną. Ustawianie na zegarze i odczytanie godzin, o której czynności te są wykonywane.)

5.   Zaprojektowanie i wykonanie znaków przypominających o czystości.
   Prezentacja ulubionego kosmetyku lub przyboru toaletowego.
   Przypomnienie rad pomagających zachować zdrowie i urodę.

    Udzielenie dodatkowych wskazówek przez nauczyciela, np. używaj dobrej szczoteczki, myj ręce używając mydła, korzystaj z jednorazowego lub własnego ręcznika, codziennie się gimnastykuj, nie korzystaj z cudzego grzebienia.

6.    Wykonanie i omówienie prac.

Podsumowanie : Co należy zrobić, żeby być sprawnym i zdrowym?

7.      Wystawka i ocena zajęć przez dzieci – informacja zwrotna.

Po zdjęciu wystawy, spinamy prace.
Powstała
“ Księga czyścioszków”

back.gif (953 bytes)