back.gif (983 bytes)
  Publikacje - scenariusze.... Prace nauczycieli naszej szkoły
    
     Podlasie Poradnik dla rodziców i nauczycieli Wizja szkoły przyszłości i jej realizacja
   
  Język polski, język niemiecki  Nauczanie przedszkolne ("zerówka")
  Matematyka Nauczanie zintegrowane
  Przyroda, biologia Sztuka
  Wychowanie fizyczne Świetlica szkolna
Informatyka / Algorytmika Religia
     

  07-02-2009

Podlasie

p. Ewa Piotrowska,  p. Katarzyna Czaban,  p. Joanna Szymańska
4Podlasie - nasze dziedzictwo

Wizja szkoły przyszłości i jej realizacja

p. Leszek Zega
4Jak to się robi...?
4Reforma edukacji wątpliwości i rzeczywistość
p. Alicja Kuss-Kondrat
4Humanizm zawodu nauczyciela
4Obraz nauczyciela w wizji jutra
4Wizja szkoły przyszłości
4Innowacje w treściach i metodach nauczania
p. Grażyna Gajlewicz
4Tyflodydaktyka w  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej
p. Bożena Hackiewicz
4Prezentacja Międzynarodowego Programu edukacyjno - badawczego Globe   /można uruchomić z bieżącej lokalizacji/
4XIX Ogólnopolska Konferencja Informatyka w Szkole - Szczecin 2003 r.
p. Bożena Hackiewicz, p. Grazyna Gajlewicz
4XVIII Ogólnopolska Konferencja Informatyka w Szkole Toruń 2002 r.
p. Joanna Moroz
4,,Dlaczego chcemy pomagać Afryce?”, czyli Dzień Solidarności z Dziećmi Afryki w naszej szkole
4Działania proekologiczne w Zespole Szkół Integracyjnych  Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku
p. Krystyna Dąbrowska,  p. Dorota Wilczyk, p. Edyta Wróblewska, p. Mgdalena Żak, p. Agnieszka Zajkowska 
4Dzień zdrowia i urody  - program ogólnoszkolnej imprezy przygotowanej metodą projektu

p. B. Anchimowicz, p. B. Bobaj, p. K. Dąbrowska, p. D. Wachowiec

4Promujemy zdrowie w szkole

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

p. Elzbieta Kuźma
DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE
p. Małgorzata Blecharczyk
4Sprawczość komunikacji interpersonalnej podstawą pozytywnego dialogu NAUCZYCIEL – UCZEŃ
p. Anna Adamiak, p. Renata Kiersnowska, p.  Joanna Zdanuczyk, p. Marta Zdzitowiecka
4Rola asertywności w pracy nauczyciela
p. Agnieszka Karłuk
4Psychologiczna charakterystyka ucznia niewidomego i słabo widzącego, jego funkcjonowanie na tle klasy w szkole integracyjnej.
p. Agnieszka Karłuk p. Joanna Helena Snarska
4 Fototerapia jako forma pomocy dzieciom
p. Anna Bajkowska, p. Alicja Kuss – Kondrat, p. Irena Troc
4 Trudności w matematyce a terapia pedagogiczna
4 Terapia pedagogiczna wspomagająca ucznia, rodzica i nauczyciela

p. Alina Sindera, p. Barbara Kukiełka

4Zrozumieć dziecko nadwrażliwe

p. Izabela Łuszyńska

4Prawidłowa niepłynność mowy a jąkanie
p. Grażyna Perkowska

4Szukając odpowiedzi na zespół Downa

4Specyficzne Trudności w Nauce Dzieci z ADHD - Modyfikowanie Zachowań
p. Ewa Słowikowska
4Jak pomóc dziecku z trudnościami w opanowaniu treści matematycznych
p. Dorota Tyra
4Jak przygotować niewidzące dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego
4Ćwiczenia dla dzieci wykazujących opóźnienia w zakresie nauki pisania 
p. Alicja Kuss-Kondrat,  p. Małgorzata Hus
4Autyzm jako problem diagnostyczny i terapeutyczny
p. Elżbieta Jakimiuk
4Profilaktyka głosu nauczyciela. Jak oszczędzać głos?
p. Irena Troc,  p. Violetta Ignatowicz
4Rola kształcenia zintegrowanego w zwalczaniu lęku u dzieci
4Charakterystyka psychofizycznego rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym.
4Szkolne kłopoty
4Jak uchronić dziecko przed stresem?
4Rozwijanie uzdolnień plastycznych
p. Alicja Sindera
4Zasady udzielania wsparcia edukacyjnego
p. Teresa Tobiaszewska 

4Telewizja i inne media elektroniczne w aspekcie wartości wychowawczych i zagrożeń

4Psychologiczne  znaczenie  czystości przedmałżeńskiej
p. Elżbieta Kołodko,  p. Ewa Zarzecka
4Wybrane scenariusze zebrań z rodzicami poświęcone problemom wychowania dzieci i młodzieży.
4Wychowanie dzieci i młodzieży jest ...
p. Danuta Dadura,  p. Alicja Kuss-Kondrat
4Dziecko autystyczne w klasie integracyjnej
p. Dorota Przeździecka

4Thomas Gordon – „Wychowanie bez porażek”

p. Dorota Przeździecka, p. Agnieszka Panasewicz
4Komputer i edukacja dziecka niepełnosprawnego

Nauczanie przedszkolne ("zerówka")

p. Hanna Wasilewska

4Realizacja praw dziecka poprzez różnorodne formy ekspresji w oparciu o koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta.

4Scenariusz zajęć otwartych: Pożegnanie Jesieni
4Mali białostoczanie - mali Polacy - mali Europejczycy

p. Elżbieta Borkowska

4Bawimy się razem: Scenariusz „Wieczoru Andrzejkowego”
p Katarzyna Kułak
4Portret pedagogiczno-psychologiczny 6-latka
4Scenariusz przedstawienia "Kolorowe kredki" na podst. wiersza M. Szyszko-Kordej

Religia

p. Teresa Rzepnicka, p. Agnieszka Walendziuk, p. Agnieszka Więckowska
4„Bóg się rodzi moc truchleje” - Scenariusz jasełek z okazji świąt Bożego Narodzenia przeznaczony dla uczniów kl. IV – VI.
p. Teresa Rzepnicka
4Budowa i przebieg jednostki dydaktyczne - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
4Budowa i przebieg jednostki dydaktyczne - Jezus wstępuje do nieba.
p. Agnieszka Elżbieta Samul
4Pozdrawiamy Matkę Bożą Różańcem
4Za Tobą Panie Jezu idziemy Drogą Krzyżową
p. Bożena Grochowska
4Omówienie lekcji katechezy będącej przykładem wykorzystania pracy zespołowej uczniów w pracy wychowawczej szkoły wraz z przemyśleniami uczniów po odbytych zajęciach
4Cierpienie Hioba odpowiedzią dla współczesności

p. Agnieszka Walendziuk

4O autorytecie nauczyciela w ujęciu chrześcijańskim
4JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

Sztuka

p. Joanna Szymańska
4Czyste Kolory Wiosny – Clean Colors of Spring
4Wybrane elementy edukacji plastycznej i multimedialnej...
p. Katarzyna Czaban
4Metodyka zajęć plastycznych z dziećmi słabo widzącymi iniewidomymi
4Zajęcia artystyczne w klasach integracyjnych
p. Krystyna Oszczapińska

4Scenariusz wieczoru poetycko – muzycznego poświęconego Fryderykowi Chopinowi

Świetlica szkolna

p. Wiesława Smalkowska
4Konspekt zajęć w świetlicy szkolnej Higiena osobista i otoczenia
4Cykl artykułów... Świetlica szkolna
p. Halina Cylwik, p. Ewa Połubek, p. Wiesława Smalkowska, p. Marta Wyszyńska
4Scenariusz zajęć otwartych DZIEŃ RODZINY pt. „Jak dobrze mieć Babcię i Dziadziusia…”
p. Halina Cylwik

4Inni to także my

p. Halina Cylwik,  p. Wiesława Smalkowska,  p. Danuta - Ewa Wilman
4Scenariusz zajęć otwartych Spotkanie z twórczością Anny Romanowicz
p. Danuta - Ewa Wilman,  p. Halina Cylwik
4Scenariusz zajęć POWITANIE WIOSNY
4„Proszę - Dziękuję - Przepraszam” - scenariusz zajęć

4Scenariusz inscenizacji "Idzie, idzie Wiosenka"

p. Elżbieta Simson
4Jestem aktywny i twórczy… idę do szkoły
p. Danuta - Ewa Wilman
4Scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Nauczyciela pt. "Szkolne ziółka"

Nauczanie zintegrowane

p. Ewa Rakowska, p. Marzena Krętowska
4 „Cała Polska Czyta Dzieciom i my też”
4Scenariusz przedstawienia pt. „Cytrynki”, wchodzącego w skład cyklu spotkań pod hasłem „Zamień słodycze na owoce”.

p. Anna Adamiak, p. Renata Kiersnowska, p. Joanna Zdanuczyk

4Propozycje zabaw wspomagających  kształtowanie asertywnych postaw u dzieci w młodszym wieku szkolnym
p. Anna Adamiak, p. Joanna Zdanuczyk

4Propozycje aktywności matematycznej do wykorzystania na zajęciach kształcenia zintegrowanego 

4Scenariusz zajęć w klasie III  - Niedługo Święta Bożego Narodzenia - Jak możemy pomóc współczesnej dziewczynce z zapałkami?

p. Joanna Michałowska
4ŚLUBOWANIE uczniów KLAS I - Przebieg uroczystości:

4Scenariusz przedstawienia pt. „Wesele szewczyka” opartego na motywach baśni Janiny Poraźińskiej „Szewczyk Dratewka”

p. Joanna Michałowska i p. Beata Wanczewska

4Scenariusz zajęć otwartych ... Spotkanie ze sztuką - Bawimy się w teatr

p. Beata Wanczewska
4Nasze origami
p. Grażyna Perkowska

4Scenariusz zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla klasy drugiej "Jestem sobą, mam własne zdanie"

p. Marta Zdzitowiecka, p. Renata Kiersnowska
4Scenariusz zabawy andrzejkowej
p. Marta Zdzitowiecka
4Scenariusz quizu okazji „Święta gruszki”
4Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I - Planeta Ziemia
p. Joanna Piętka,  p. Katarzyna Baka
4„Generalnie bezpiecznie – ucz się od policji” Scenariusz "Bezpieczeństwo na ulicy i w trakcie zabaw"
p. Elżbieta Bączek
4Scenariusz przedstawienia promującego wartości odżywcze warzyw kapustnych: „Kapusta, kalafior, brokuły, brukselka - siła witamin drzemie w nich wielka”
p. Grażyna Perkowska,  p. Elżbieta Jakimiuk
4Muzealna lekcja
4Biwakowy koniec roku szkolnego
4Teatrzyk klasowyw trosce o rozwój emocjonalny uczniów
p. Ewa Słowikowska,  p. Dorota Tyra
4Nauczyciel we współczesnym procesie nauczania
4Scenariusz zajęć... W polu i w lesie - Co znajdziemy w lesie?
p. Dorota Przeździecka
4Nauczyciel w procesie nauczania Scenariusz zajęć.. W bajkowej krainie Ćwierćlandu.
4Historia pisma dla najmłodszych uczniów. http://dorotaprzez.republika.pl/
p. Barbara Kondrat
4Inscenizacja o zimie dla młodszych dzieci Z górki na pazurki...
p. Elżbieta Filipkowska,  p. Violetta Ignatowicz,  p. Irena Troc
4Scenariusz montażu słowno - muzycznego przygotowanego z okazji 11 listopada - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
p. Halina Nazaruk,  p. Danuta Dadura
4Techniki Celestyna Freineta w nauczaniu zintegrowanym
p. Jolanta Mierzejewska, p.  Alicja Cimoch, p.  Katarzyna Baka, p. Hanna Wasilewska

4INTEGRACJA sześciolatków i siedmiolatków poprzez pracę i zabawę  na przykładzie balu integracyjnego
p.  Joanna Piętka p.  Katarzyna Baka
4Integracyjne spotkanie andrzejkowe (...) – jako forma współpracy międzyszkolnej
p. Bożena Hackiewicz p. Grażyna Gajlewicz
4Intergrująca rola "Nauczania multimedialnego..."  w nauczaniu integracyjnym
p. Izabela Łuszyńska p. Anna Bajkowska
4Rola nauczyciela we wspomaganiu dzieci   z zaburzeniami mowy
4Sposoby kreowania ucznia zdolnego ...
p. Bożena Hackiewicz p. Grażyna Gajlewicz
4Kubuś Puchatek i jego przyjaciele
4Prezentacja zajęć, 4prezentacja"Kubuś Puchatek" /można uruchomić z bieżącej lokalizacji/
p. Jolanta Mierzejewska p. Alicja Cimoch
4Snenariusze lekcji: Ziemia - nasza Planeta
p. Irena Troc p. Violetta Ignatowicz
Scenariusze uroczystości:
4Ślubowanie uczniów klas I
4Jasełka
4Montaż słowno-muzyczny - Dzień Matki
p. E. Chlabicz p. M. Konicka

4Pomóżmy Ziemi zaczynając od swojego podwórka

4Projekt edukacji ekologicznej dla uczniów klas drugich
4Projekt edukacji ekologicznej dla uczniów klas  trzecich
4Powitanie Wiosny - scenariusz zajęć z dziećmi klas młodszych
4Scenariusz inscenizacji - Powitanie Wiosny
p. M. Konicka
4Integrowanie zespołu uczniów klas młodszych metodami aktywizującymi
4Pierwszy dzień w szkole - scenariusz zajęć w klasie pierwszej
p. Agnieszka Panasewicz
4Propozycje programów multimedialnych z zakresu nauczania ortografii
4Komputer jako środek dydaktyczny w nauce  ortografii 
4Dlaczego ucząc się ortografii  w klasach I-III sięgamy po programy multimedialne?
4Rola i znaczenie  komputera w  nauce ortografii w edukacji wczesnoszkolnej.
p. Agnieszka Panasewicz, p. Elżbieta Wysocka
4Rola i znaczenie edukacji muzycznej w kształceniu zintegrowanym

Przyroda, biologia

p. A. Zajkowska, p. M. Żak
4Scenariusz lekcji przyrody w klasie V integracyjnej
p. E. Wróblewska p. A. Zajkowska, p. M Żak 

4Scenariusz Przedsięwzięcia Ekologicznego z okazji „Święta Drzewa”

Matematyka

p. Małgorzata Korneluk

4 „EKOLOGIA W LICZBACH”- szósta edycja Dnia Matematyki 

p. Joanna Moroz
4Jak wykorzystać sztukę origami do badania własności figur geometrycznych?

4Moje doświadczenia z warsztatów ,,Piękno  form  geometrycznych  wyszywanych  igłą  i  nitką  oraz w  sztuce  origami”

4Dzień Wiosny w Europie i Święto Matematyki 2004 w naszej szkole
p. Wanda Chadukiewicz
4Na  początku był papier, a teraz  .......

4Scenariusz  zajęć  przeprowadzonych dla nauczycieli matematyki w  Instytucie  Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku w ramach seminarium „Refleksyjna Praktyka Nauczyciela”

p. Dorota Domagała, p. Małgorzata Kalinowska, p. Elżbieta Kuźma, p. Hanna Sieniawska
4ŚWIĘTO MATEMATYKI - Konkursy wiedzy, olimpiady przedmiotowe są szczególnymi wydarzeniami w kalendarzu  „młodych matematyków”...   "Nie boimy się matematyki" 

Język polski, język niemiecki

p. Maria Roszkowska, p. Piotr Łajewski
4"Bliżej Europy" - cykl lekcji w klasach V szkoły podstawowej   i w klasach II gimnazjum poświęconych mitologii germańskiej
p.Katarzyna Dzieszkowska, p. Dorota Wachowiec
4Pozwólmy dzieciom tworzyć!
p. Anna Stachijuk, p. Krystyna Trams
4Uzupełnienie programu języka polskiego w klasach IV - VI o treści edukacji regionalnej pt. "Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?"
p. Anna Kulesza, p. Barbara Ugolik

 4TURNIEJ RYCERSKI, CZYLI INTELEKTUALNE POTYCZKI GIMNAZJALISTÓW

p. Krystyna Oszczapińska
4Scenariusz wieczoru literackiego poświęconego Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu 

Wychowanie fizyczne

p. Bożena Zdanuczyk
4Podstawy teoretyczne dla trenujących Taekwon-do na poziomie stopni uczniowskich
p. Maciej Sacharewicz
4Przykładowe zestawy ćwiczeń korekcyjnych do wykorzystania przez nauczycieli wychowania fizycznego na zajęciach rekreacyjnych
p. Eugeniusz Iwaniuk
4Zastosowanie gier małych w procesie treningowym w piłce siatkowej
4Czy nauczanie zagrywki sposobem dolnym jest obecnie racjonalne?
p. Grzegorz Ejsmont, p. Renata Wasilewska, p. Andrzej Zarzecki
4Lekcja wychowania fizycznego poza salą gimnastyczną Przykładowe scenariusze lekcji w klasie w klasie IV w klasie V  w klasie VI
p. Krystyna Dunda, p. Anna Wolańska
4Relaksacja na lekcji wychowania fizycznego z młodzieżą z zaburzeniami zachowania
p. Anna Wolańska
4Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas IV – VI dostosowane do szkolnego systemu punktowego oceniania w SP 45 Białystok
p. Krystyna Dunda
4Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I – III gimnazjum dostosowane do szkolnego punktowego systemu oceniania
p. Krystyna Dunda,  p. Bogumiła Olszewska,  p.Anna Wolańska
4Formy rekreacji ruchowej
4Scenariusz zajęć - piłka koszykowa
p. Marzanna Sepko, p. Beata Makarewicz
4Trudne nie oznacza niemożliwe! /Nauczanie podstawowych elementów techniki siatkarskiej/
p. Bogumiła Olszewska, p. Henryk J. Olszewski, p. Danuta Daria Stojak
4Czy lekcja wychowania fizycznego może być bezpieczna?
4Znaczenie wychowania fizycznego dla dzieci niepełnosprawnych
p. Bogumiła Olszewska, p. Paweł Olszewski
4Test wiedzy o sporcie     /można uruchomić z bieżącej lokalizacji, lub ściągnąć plik/
4Test ze stulecia nowożytnych olimpiad  ATENY 1896-1996 ATLANTA.
p. Renata Wasilewska, p. Cezary Wasilewski
4Lekkoatletyka w szkole Metodyka nauczania wybranych konkurencji
p. Grzegorz Ejsmont, p. Andrzej Zarzecki
4ZDROWA SZKOŁA  Wychowanie fizyczne na każdej lekcji...
p. Bogumiła Olszewska
4,, Relaksująca rola ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego‘’
p. Bogumiła Olszewska, p. Danuta Daria Stojak
4Współczesne tendencje dotyczące integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
4Lekcja koleżeńska formą doskonalenia zawodowego

Informatyka / Algorytmika

p. Grażyna Gajlewicz
4Zadania konkursowe z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego 2008/2009 dla gimnazjum.
p. Dorota Przeździecka
4Propozycje ćwiczeń do nauczania multimedialnego w klasach I - III szkoły podstawowej
p. Bożena Hackiewicz
4Mnożenie "na palcach"
p. Grażyna Gajlewicz
4Wzory tlenków
p. Bożena Hackiewicz, p. Grażyna Gajlewicz
4Grafika w edytorze tekstu cd. –autokształty. Konspekt lekcji 
4Cztery konspekty zajęć z "programowania" w ELI

4Integrująca rola “Nauczania multimedialnego” w nauczaniu integracyjnym.