Scenariusz zajęć otwartych

przeprowadzonych w dniu 03.12. 2004 r. dla grupy nauczycieli z Litwy

 

Blok tematyczny: Spotkanie ze sztuką

Temat dnia: Bawimy się w teatr

Cele:

Cele szczegółowe:

UCZEŃ:

Metody:          rozmowa, praca z tekstem, ćwiczeniowa, praktycznego

działania, problemowa, elementy metody C. Freineta, elementy „pedagogiki zabawy”, technika origami.

Pomoce:          tekst zagadek, literowe kwiatki, rozsypanka sylabowa, ilustracje, podpisy do obrazków, karty pracy dla każdego dziecka (wg stopnia trudności), lizaki matematyczne, kółka i kwadraty do pracy plastycznej  techniką origami, kukiełki, tamburyn

Przebieg zajęć:

1.      Rozwiązanie zagadki:

„Jak się nazywa taki budynek,

 w którym zobaczę scenę, kurtynę?

Krzesła tam stoją rząd za rzędem,

a ja tam bajkę oglądać będę”

- odczytanie wyrazów z literowych kwiatków (aktor, scena, kurtyna, dekoracje, widownia)

2.      Rozmowa o teatrze w oparciu o wyjście do Teatru Lalek

3.      Rozwiązywanie rebusu (Głos królewny Malinki)

4.      Słuchanie czytanej przez N. bajki „Głos królewny Malinki”

- ilustracje w podręczniku strona 33-34

5.      Rozmowa na temat wysłuchanego fragmentu bajki

-         Kim była Malinka?

-         Gdzie mieszkała Malinka?

-         Jaki głos miała królewna?

-         Jak a była królewna i co o tym świadczy?

6.      Próby przewidywania dalszego ciągu bajki na podstawie ilustracji –podręcznik str. 35

7.      Słuchanie dalszego ciągu bajki

8.      Zestawienie przewidywań uczniów z treścią wysłuchanego utworu

9.      Teatrzyk kukiełkowy „Głos królewny Malinki”

-         dzieci grają kukiełkami wykonanymi techniką origami (Malinka, Baba Jaga, Muzyk, 2 pieski, 2 kotki)

10.  Uzupełnianie kart pracy o różnym stopniu trudności

a)                       dobieranie podpisów do obrazków

b)                      układanie wyrazów z sylab i podpisywanie nimi rysunków

11.  Zabawa orientacyjno-porządkowa „Raz dwa trzy – Baba Jaga patrzy”, 

      tamburyn (wyjście na korytarz)

12.  Wykonanie prac plastycznych techniką origami w 5 grupach

     

 -praca z kół -praca z kwadratów

I grupa – kotek  

II grupa- królewna Malinka

   

III grupa – piesek   

IV grupa – Baba Jaga  

V grupa  - Muzyk 

13.  Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8

v    „milczek matematyczny” -  z użyciem lizaków matematycznych

v    układanie i rozwiązywanie zadań

Nauczyciel demonstrując kukiełki mówi:

-         Mam tu 3 Muzyków i 3 Baby Jagi. Ile mam kukiełek?

       Zapis i rozwiązanie zadania na tablicy.

-         Mam 2 Baby Jagi i 6 Muzyków. Ile mam kukiełek?

      Zapis i samodzielne rozwiązanie w zeszycie

      Sprawdzenie poprawności rozwiązania zadania.

v     wspólne układanie zadania na odejmowanie

Nauczyciel demonstrując kukiełki mówi:

-         Trzymam w ręce 8 kukiełek, 3 odkładam na biurko. Ile mi zostało?

      Wspólne rozwiązanie zadania na tablicy

v    Rozdanie zadania na odejmowanie- na karteczkach, do wklejenia

                       do zeszytu- praca domowa.

14.  Zabawa fabularyzowana „Teatr”

            Pewnego dnia do domu wpadł tata i krzyknął: Dzieci!. Idziemy dzisiaj do teatru. –Trzeba będzie kupić bilety- powiedziała mama. Córka i syn krzyknęli zadowoleni – Hurra! Ktoś zapukał do drzwi, to przyszli babcia i dziadek. Kiedy dowiedzieli się o pomyśle taty, bardzo się ucieszyli i powiedzieli do mamy: - My idziemy z Wami. Okazało się, że spektakl się rozpoczyna o godzinie 12.00 , a o 11 cała rodzina wyszła z domu do teatru. Punktualnie o 12.00 rozpoczął się spektakl. Rodzina była zachwycona wspaniała scenografią. Córka wciąż opowiadała o lalce – Hawajce,  syn mówił, że woli pacynki, a mama i tata chwalili grę aktorów. Potem rodzina udała się na podwieczorek. Dziadek spytał  komu z rodziny zafundować coś do jedzenia. Mama wzięła kawę, tata też, córka chciała lody, a syn z dziadkami jabłka. W domu Babcia zaproponowała, żeby dzieci narysowały to, co im się najbardziej podobało. Dziadek wymyślił lepienie postaci z plasteliny. Mama podsunęła rodzinie lepszy pomysł – Zróbmy w domu własne przedstawienie, taki teatr całej rodziny.

  1. Czytanie z podziałem na role tekstu z podręcznika str. 35.
  2. Inscenizacja  czytanego fragmentu bajki w grupach dwuosobowych.
  3. Zabawy ruchowe z elementami czworakowania.
  1. Zakończenie zajęć. Ocena pracy dzieci na lekcji.

Wychowawczynie kl. I ”d”: Joanna Michałowska & Beata Wanczewska