W jaki sposób realizowałyśmy z klasą 
zadania konkursu GENERALI

 „Generalnie bezpiecznie 
– ucz się od policji”

 

Scenariusz akcji edukacyjnej 
przeprowadzonej w ramach zadań konkursowych:

            Każdy nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczając i wychowując, ma na uwadze tak ważny aspekt, jakim jest bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Właśnie dlatego, jako jeden z celów ogólnych, jaki sobie  wytyczyłyśmy  układając autorski „Program działań wychowawczych obejmujący I etap kształcenia”, było zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. Realizując to zagadnienie w roku szkolnym 2001/2002 przystąpiłyśmy z naszymi wychowankami, uczniami klasy II d SP 45 w Białymstoku, do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu GENERALI „Generalnie bezpiecznie – ucz się od policji” organizowanego przez Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A. i Komendę Główną Policji – Wydział Kultury.

         Opracowałyśmy cykl zajęć pod hasłem „Generalnie bezpiecznie z lwem Leo – Polem”, na który złożyły się trzy dni aktywności:

         Pierwszego dnia, realizując zadania konkursowe, dzieci poznawały reguły, które sprzyjają bezpiecznemu zachowaniu się w drodze do szkoły.
W grupach układały hasła dotyczące bezpiecznego powrotu do domu. Odgrywały scenki, w trakcie których prezentowały właściwe zachowania na jezdni.
   
     Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa znajdująca się w zeszycie ćwiczeń Generali. Dzięki niej uczniowie mieli okazję poznania i utrwalenia znaków, z którymi styka się każdy użytkownik dróg. Pomocą służyły nam: tablica ze znakami drogowymi i kalendarzyki nadesłane przez organizatorów.
   
     Podczas realizacji tematu „Bezpieczne zabawy” uczniowie poznawali reguły sprzyjające bezpiecznemu zachowaniu się na drodze podczas wycieczek rowerowych. Omawialiśmy wszystkie elementy wyposażenia roweru, które są niezbędne do bezpiecznej jazdy. W zeszycie ćwiczeń nadesłanym przez organizatorów konkursu, uczniowie dorysowywali elementy, które sprzyjają bezpiecznej i wygodnej jeździe. Dzieci typowały najbezpieczniejsze miejsca w swoim otoczeniu do używania sprzętu rekreacyjnego, jakim są: rower, hulajnoga, deskorolki i rolki. Zwróciły uwagę na używanie kasków, ochraniaczy i odpowiedniego ubioru w celu poprawy osobistego bezpieczeństwa. Przeprowadziłyśmy zajęcia ruchowe, podczas których dzieci doskonaliły jazdę na hulajnogach, deskorolce i rolkach. W trakcie przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem uczniowie uczyli się wierszy i piosenek o ruchu drogowym.

         Z dużym zaangażowaniem dzieci przedstawiały środkami plastycznymi najbezpieczniejsze, ich zdaniem, zachowania w drodze do szkoły, do domu, na podwórku i w miejscach służących do zabawy. Każde z nich miało szansę omówić przedstawioną na rysunku sytuację. Najbardziej trafne prace posłużyły nam do stworzenia wspólnego plakatu na temat bezpiecznego zachowania podczas drogi do szkoły i zabaw z użyciem sprzętu rekreacyjnego. 

        Szczególnie starannie dzieci przygotowały się do realizacji tematu „Policja dawniej i dziś”. Uczniowie z pomocą rodziców zbierali materiały na wyżej wymieniony temat. Korzystali z wycinków gazet, wiadomości zamieszczonych w encyklopedii i w Internecie. Zebrane informacje posłużyły nam do podjęcia dodatkowego zadania – przygotowania pracy pt. „Policja dawniej i dziś”. Przybrała ona formę plakatu, który przedstawił historię policji
w Polsce od czasów Bolesława Chrobrego (ok.1015 r.) po dzień dzisiejszy. Na tle kolorowych mapek prezentujących kontury Polski w kolejnych wiekach, nakreśliliśmy najważniejsze przemiany, jakie zachodziły w strukturach policji na przestrzeni stuleci.
   
     Kolejnym zadaniem dodatkowym, jakiego się podjęliśmy, było zorganizowanie akcji edukacyjnej dla rówieśników dotyczącej bezpieczeństwa na drodze i bezpiecznego zachowania w czasie zabaw. Postaraliśmy się, aby widzowie (uczniowie pięciu klas I-III) czynnie uczestniczyli w przebiegu apelu. Przedstawiciele klas układali z rozsypanki wyrazowej zasady przekraczania jezdni i uczyli się prawidłowo reagować na kolor sygnalizacji świetlnej. Zachęcaliśmy też do wspólnego śpiewania piosenek o bezpieczeństwie

     W akcji edukacyjnej uczestniczyła zaproszona pani policjant z II Komisariatu Policji. W bardzo przystępny sposób zapoznała dzieci z warunkami bezpiecznego posługiwania się sprzętem rekreacyjnym (za co została nagrodzona gromkimi brawami i dyplomem „Na Ciebie mogę liczyć – przyjaciel dzieci SP 45”).
      
Udział w konkursie „Generalnie bezpiecznie – ucz się od policji” dzielnie wspierali rodzice naszych podopiecznych. Dzięki nim na zajęciach ruchowych, czy podczas akcji edukacyjnej nie zabrakło prawdziwego sprzętu rekreacyjnego i niezbędnych rekwizytów, by jak najbardziej obrazowo przedstawić wszystkim tak ważny aspekt, jak bezpieczeństwo dzieci.

        Wykonaliśmy wszystkie zadania obowiązkowe i dodatkowe przewidziane w regulaminie konkursu. Wspólne realizowanie prac konkursowych sprzyjało integracji zespołu klasowego. Wyzwoliło w dzieciach twórczą aktywność i pomysłowość. Organizatorzy konkursu otrzymali wypełnioną kartę realizacji zadań, ankietę wypełnioną przez nauczyciela, scenariusz i taśmę VHS z nagraniem akcji edukacyjnej, prace dzieci (plakat nt. bezpieczeństwa i historii policji) oraz opis realizowanych zadań dodatkowych.

         Nasza praca została uwieńczona sukcesem. 
Na podstawie zdobytych punktów 
Jury Ogólnopolskiego Konkursu 
„Generalnie bezpiecznie 
– ucz się od policji” 
przyznało naszej klasie 
I Nagrodę Wojewódzką

 (równowartość 2000 zł). 16 czerwca 2002 r. odebraliśmy ją wraz z pucharem i dyplomem z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji i przedstawiciela firmy Generali.
-------------
Wychowawczynie klasy II d
Szkoły Podstawowej nr 45 w Białymstoku

Katarzyna Baka i Joanna Piętka

   Prezentujemy scenariusz akcji edukacyjnej 
przeprowadzonej w ramach zadań konkursowych: